Firmamız 2013 yılında kurulmuş genç bir şirkettir. Kuruluş amacımız öncelikle, Enerji ve Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmalara mühendislik hizmeti ve malzeme tedariki sağlamaktadır. 

Firmamız geçen 5 yılda 25 ten fazla ülkeye ihracat yapmayı başarmış ve cirosunun ortalama %80’nin den fazlasını ihracattan elde etmektedir. Şirketimizin temel hedefi; yurtdışındaki müşterilerimize Türk ürünlerinin kalite ve rekabet avantajlarını göstermek ve onları bu ürünlerle buluşturmaktır. Bunun yanında firmamız müşteri standartlarının doğru şekilde algılanması ve uygulanması için imalatın her aşamasında, kalite kontrol birimimizce gerekli kontrolleri yapmakta ve müşterilerimiz adına ürün kalitesini denetlemektedir. Bu sayede hem imalatçı nezdinde olası hatalar daha ilk aşamalarda önlenmekte ve/veya giderilmekte, hem de müşterilerimiz istedikleri kalite ve standartlarda bir ürün alacaklarından emin olabilmektedirler.

Sıradaki hedefimiz; yerelleşerek müşterilerimize doğrudan ulaşmak ve onların taleplerini, ihtiyaçlarını ilk elden takip edebilmektir. Bu amaçla şirketimiz, yurtdışında şubeler/ofisler açarak büyümesini sürdürmek ve yurtdışı pazarlarda İmalatçı partnerleriyle birlikte yeni başarı hikayeleri yazmak için daima hazırdır.

NASIL ÇALIŞIRIZ:

OMSE uzmanlık alanı olan Çelik Direk ve Yapılar konusunda kaliteli hizmet ve zamanında teslim anlayışı içinde müşterilerine mühendislik desteği yanında tedarik hizmeti de sunmaktadır. Çelik konusundaki deneyimi ve mühendislik hizmetlerindeki uzmanlığı sayesinde sektöründe kalite anlayışını en üst seviyelere taşımayı hedeflemektedir.

OMSE imalatçılarını kalite yönetim sistemi süreçlerine uygun olarak, mevcut değerlendirme kriterlerini taşıyan firmalar arasından seçmekte ve satın alma ve kalite kontrol prosedürleri çerçevesinde rutin olarak sürekli denetlemektedir. Ayrıca sipariş aşamasından teslim sürecine kadar ürünlerin uygun kalitede üretildiğinden emin olmak adına; imalatçıların malzeme tedarik süreçlerinden başlamak üzere, CNC işleme, manuel işleme, kaynak, galvanizleme ve paketlemeyi içeren tüm süreçler OMSE tarafından takip edilmektedir. Son olarak rutin malzeme, galvanizleme ve paketleme test ve kontrolleri tarafımızca ve talep edilirse müşteri/son kullanıcı süpervizörlerinin katılımıyla yapılarak müşteri şartname ve taleplerine tam uyumluluk sağlanmaktadır.

OMSE ÇELİK TEDARİK VE İMALAT TAKİP SÜREÇLERİ

OMSE çelik imalat ve kalite kontrol süreçlerini 3 aşamalı gerçekleştirmektedir;

1. İMALATÇI SEÇİMİ:

OMSE öncelikle İmalatçılarında uzman bir kadronun, yeterli ekipmanın ve elbette kalite yönetim sistemin mevcudiyetini arar. Bu anlamda çelik sektöründe uzun yıllardır kazanılmış deneyimleri ışığında imalatçılarını; kadrolarının uzmanlığı, CNC makineleri, manuel tezgahlar, gaz-altı kaynak makineleri vb. ekipmanlarının yeterliliği, ve yeterli stok bulundurma kapasitesi gibi kriterlere göre değerlendirir.

Sektördeki deneyimleri ve referansları ışığında yeterli gördüğü firmalarla sipariş bazlı sözleşmelerle çalışılır. Özellikle ilk verilen siparişle birlikte, ham madde tedariki, planlama süreçleri, organizasyon yapısı, imalat süreçleri, galvanizleme ve paketleme süreçleri sürekli ziyaretlerle kontrol edilir ve gözlemlenir. Başarılı ve tatminkar bulunan imalatçılarla devam edilirken, bu süreçlerde her ne kadar ekipman ve belge yeterliliği bulunsa da, planlama ve organizasyon yapısında zayıflıklar görülen imalatçılarla yola devam edilmez.

Bu kriterler ışığında OMSE onaylı tedarikçiler listesini sürekli günceller, etkin ve kaliteli çözüm sunan imalatçıların listede yer almasını sağlar. Siparişlerini mevcut imalatçılarının kapasiteleri oranında ayarlayarak hem zamanında teslim konusunda, hem de kapasite problemleri konusunda kendisini dolayısıyla müşterilerini korur. Bu sayede OMSE teorik olarak herhangi bir kapasite sınırı gözetmeksizin çalışma şansına sahiptir. İmalatçı rakipleri arasında en göze çarpan avantajı bu konumu ve politikasıdır.

2. SÜREÇ KONROLÜ:

OMSE mühendislik çalışmalarının ve imalat çizimlerinin tamamlanmasını müteakip, imalat kartlarını ve imalat listelerini kendisi hazırlar ve imalatçılarına aktarır. İmalatçılarıyla birlikte genel imalat, prototip ve teslim programı yapıldıktan sonra süreç kontrolüne geçilir. Bu aşamada öncelik prototip kontrolleri olmak üzere, siyah imalatların imalat kartlarına göre uygun yapılıp yapılmadığı, varsa kaynak kalitesinin gözle kontrolü ve elbette imalat süreçlerinin planlanan programa uygun sürdürülüp sürdürülmediği kontrol edilir. Varsa uygunsuzlukların giderilmesi konusunda, imalatçıların ve OMSE’nin kalite yönetim sistemi prosedürlerine uygun olarak gerekli düzeltmelerin yapılması ve düzeltme faaliyetlerinin planlaması imalatçılarla birlikte yapılır. Eğer yeni bir tasarım söz konusuysa, prototip kontrolleri de imalatçı sahasında, imalatçının ekiplerince kurulan kule, pilon, kiriş, mesned veya yapı çeliğinin tüm detaylarıyla imalat çizimlerine uygunluğu OMSE teknik ekiplerince ve eğer talep edilirse müşteri nezaretinde, müşteri ile birlikte kontrol edilir. Uygunsuzluklar veya gerekli revizyonlar not edilerek, varsa imalat kart hataları düzeltilir. Prototip kontrolü yapılmaksızın yeni tasarım imalatların sevkiyatı kesinlikle yapılamaz. Bu sayede OMSE tarafından teslim edilen tüm yapıların sahada sorunsuz şekilde monte edilmesi garanti altına alınmış olur.

3. KABUL TESTLERİ VE PAKET KONTROLLERİ:

Süreç kontrolü sonrasında, tüm imalatların tamamlanmasını müteakip, OMSE tarafından müşterilerine sunulan ITP ve FAT Prosedürleri kapsamında kabul testleri yapılır. Kabul testlerine genellikle müşterilerin de katılımı sağlanmakta ya da müşteri talebine göre kabuller yalnızca OMSE tarafından yapılarak müşterilerine raporlanmaktadır. Kabul testleri; hammadde sertifika kontrolleri, profil ve cıvata testleri, talep edilirse kaynak testleri, galvaniz testleri ve paket kontrol aşamalarını kapsamaktadır. OMSE ve/veya Müşteri tarafından seçilen numuneler test edilerek şartname ve standartlara uygunlukları kontrol edilmekte, galvaniz kalınlıkları çeşitli yöntemlerle ve/veya mikrometreyle ölçülerek yine standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir. Bunun yanında yine OMSE tarafından hazırlanan paket listelerine uygun paketleme yapılıp yapılmadığı, paketlerin, OMSE paketleme ve markalama prosedürüne uygun olup olmadığı kontrol edilir ve seçilen rastgele paketler üzerinden paket içerik kontrolleri yapılır.

Şartnamelere ve standartlara uygunluğu kabul testleriyle teyit edildikten sonra gerekli tutanaklar düzenlenerek, testlere katılan imalatçı yetkilileri, OMSE yetkilisi ve Müşteri temsilcisi tarafından imzalanır. Kabul testleri ve paket kontrolleri yapılmadan sevkiyat onayı verilemez.